Organisatieontwikkeling

Organisatie ontwikkeling gaat wat ons betreft over, het beter gaan doen, effectiever zijn en/of  met minder inspanning meer succes bewerkstelligen.

Organisatie ontwikkeling op verschillende niveau’s

Organisatieontwikkeling richt zich op verschillende niveaus: de organisatie die stevig vanuit strategie werkt en waarop vanuit het management  met succes gestuurd wordt. Organisatieontwikkeling richt zich ook op afdelingen en teams die met meer succes en plezier gaan samenwerken. Individuen kunnen ook een ontwikkelvraag hebben: we coachen en trainen bestuur, directie en management.

Wat zetten we in?

We scannen en kennen de omgeving en de markt van onze klanten. Hiermee leren wij over uitdagingen en verleidingen van onze klanten zijn. De antwoorden die zij daarop geven en hoe dat al of niet succesvol door hen gebeurt en welke interventiestrategien zinvol zijn  om tot meer resultaat te komen.

We maakten in de afgelopen jaren veel trainingen op maat. Steeds kijken we opnieuw wat er nodig is. We putten uit een lange trainingservaring met management develpment trajecten, lean en organisatieverandering. Standaard trainingen hebben wij niet ‘op de plank liggen’.

Bij coaching zetten we een arsenaal aan methodieken en interventies in die wij in de afgelopen jaren ontwikkelden. Zo maken we gebruik van NLP-technieken, van systemisch werken, transactionele analyse, denkadviseren en probleem oplossend coachen. Hiermee kunnen wij bieden wat aansluit bij jouw vraag en behoefte.

De vragen rondom coaching hebben altijd raakvlak met werken en het vergroten van repertoire en ander wijzen om met vraagstukken in het werk om te gaan.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze klanten, lees dan de ervaringen in de onderhavige casussen.