Artikel in BG-magazine: Verzuim… Een worsteling bij zelfsturing?

Verzuim…. Een worsteling bij zelfsturing? Door: Marieke Wilke en Marieke Schurink in BG-MAGAZINE, deel (2)

Voor elk van de negen zorgorganisaties die hebben meegedaan aan de  Expeditie ‘Verzuim in ZZZ-teams’ bleek er een belangrijke vraag te zijn: welke verantwoordelijkheid rondom verzuim beleggen we in de teams? Wat laat je teamleden hierin doen en wie heeft in het verzuimproces welke verantwoordelijkheid en welke taak?

Tijdens de expeditie werd duidelijk dat elke organisatie op haar eigen manier het verzuim rondom zelfsturende teams belegt. Sommige organisaties beleggen de eerste twee weken van het verzuim bij het team.Organisaties ervaren een spanningsveld: ze willen in principe zo veel mogelijk verantwoordelijkheid aan de teams geven, ook op het gebied van verzuim. Tegelijkertijd vragen ze zich af “hoe houd ik zicht en grip op het verzuim? En wat is het risico op loonsancties bij niet goed gevolgde procedures?”

Aanspreekcultuur als belangrijke voorwaarde voor het beleggen van verzuim in het team, ontbreekt vaak. Dit blijkt ook uit onze resultaten; teamleden vinden het niet lastig om over hun eigen verzuim te praten, maar ze vinden het wel lastig om het verzuim van hun collega’s aan de orde te stellen. Meer lezen?? Download het hele artikel van BG-MAGAZINE (deel 2)

WIl je eventueel deel 1 ook nog lezen, dan verwijs ik je naar http://bgmagazine.nl/content/het-verzuim-zzz-teams-deel-1

Download whitepaper

Download whitepaper