Kwartiermaker a.i. InteraktContour

Voor InteraktContour – een organisatie die zorg biedt aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel – vulde Joris Veldmaat van Nul Vierentwintig de rol van kwartiermaker in op interim basis. Marianne Velthuis, manager Maatschappelijke Ondersteuning vertelt over haar ervaringen.

Wat doet een kwartiermaker?

“Een kwartiermaker bij InteraktContour legt verbinding. Tussen de teams en de organisatie maar ook tussen de teams en de buitenwereld. In dat laatste geval hebben we het over andere hulp- en dienstverleners en bijvoorbeeld de gemeente.

Bij InteraktContour werken we met zelforganiserende teams. De aanleiding daarvoor is – zoals bij zoveel organisaties in het sociaal domein – de transitie en het feit dat we het met minder geld moeten doen. Daarom is besloten bepaalde taken in de teams neer te leggen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor resultaten. Meer taken bij de teams, past bij de transitie waarbij burgers gevraagd wordt om meer regie en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te voeren.

Sommige teams zijn daar beter toe in staat dan andere. Een kwartiermaker begeleidt hen naar meer zelfstandigheid en helpt bij het contact met de backoffice in de organisatie. Hij fungeert als coach en inspirator. Daarnaast zorgt een kwartiermaker voor goede contacten met lokale verwijzers en samenwerkingspartners en sluit contracten met de gemeente. In Enschede hadden we per direct een kwartiermaker nodig in verband met langdurige ziekte.”

Hoe kwam Joris Veldmaat van Nul Vierentwintig in beeld voor de interimfunctie?

“Ik kende Joris van een eerdere interimopdracht die hij bij ons naar volle tevredenheid had uitgevoerd. Daardoor wist ik dat hij veel kennis en expertise heeft met het coachen en begeleiden van teams. Ik verwacht van een interimmer ook dat hij meer is dan alleen maar een tijdelijke vervanger. En die kwaliteit heeft Joris.”

Waar zit dat ‘meer’ in?

“Een hele specifieke opdracht is dat hij de dagbesteding in Enschede naar een hoger plan gaat tillen. Dat de tevredenheid van zowel cliënten als medewerkers groter is dan voor zijn komst.

Daarnaast is hij er ook om de hele groep kwartiermakers vooruit te helpen, maar er wel als gelijke tussen te staan. Er zit bij Nul Vierentwintig veel kennis over zelforganiserende en zelfsturende teams. Een actueel thema, waar haken en ogen aan zitten. We hebben er veel met Joris en Marieke – die als Joris’ schaduwmanager ook soms aan tafel zat – over gesproken. Dat geeft verdieping.”

Een buitenstaander met een eigen verhaal en een onafhankelijke kijk; schuurt dat ook wel eens?

“Ja dat kan. Joris is in staat kritisch naar het functioneren van de gehele organisatie te kijken, en is niet bang om daar woorden aan te geven. Ook niet naar mij toe. Over of je wel het goede doet, en of je dat dan ook goed doet. Daar hebben wel eens over gebotst. Ik vond de vorm waarin hij de kritiek gaf best pittig. Maar daar hebben we ook weer constructief over kunnen praten. Uiteindelijk blijft feedback natuurlijk gewoon heel erg waardevol.”