Nul Vierentwintig

De klant van jouw ‘organisatie’ staat ook voor ons centraal. We stellen dan ook altijd de vraag: je wil iets veranderen of doorbreken, maar hoe is dat helpend voor jouw klant?

We zijn erop gericht om samen met jou anders te gaan kijken naar ‘vraagstukken, problemen of uitdagingen’ waar jij voor staat. We laten je ervaren en zien hoe je het gewend bent om te doen en hoe je anders kan kijken en anders tot oplossingen kan komen waarmee je dit ook in de toekomst zelf kan blijven toepassen. Hiermee ben jij beter in staat om de problemen en uitdagingen van jezelf en de problemen in je organisatie aan te gaan, ook in de toekomst.

We houden ons bezig met jouw vraag en niet met onze oplossing. Jouw vraag kan gaan over veranderingen en de manier van omgaan daarmee. Het kan gaan over samenwerking en ontwikkeling van jezelf, anderen met wie je werkt en teams. We werken, waar dat nodig is, dwars door organisaties heen.

We zetten onze twintig jaar lange en brede ervaring in. We zijn geschoold en scholen onszelf steeds weer op velerlei gebieden. Daarnaast werken we samen met collega’s uit ons netwer. Hiermee kunnen wij goed blijven aansluiten op jouw vraag en methoden-interventies inzetten die passend zijn.

Wie zijn wij?

Joris Veldmaat, Karin Castelijn en Marieke Wilke zijn de eigenaren van Nul Vierentwintig. We werken met elkaar omdat we ons alle drie betrokken voelen bij kwetsbare burgers. We maken ons druk over de wijze van organiseren en oplossen van problemen rondom deze doelgroepen in onze samenleving. We verbinden ons met elkaar doordat we alle drie willen werken aan noodzakelijke veranderingen en verbeteringen. We worden er blij van, wanneer we mogen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen in organisaties, binnen zorg, welzijn, wooncorporaties, onderwijs en gemeenten.

Ons Ontstaan

Bijna tien jaar geleden richtten wij 0/24 Research & Organization Development op. Wij werkten toen vooral voor klanten die kwetsbare kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 24 jaar als klant hadden. Dit waren vooral organisaties in de jeugdzorg en het onderwijs. Door alle veranderingen in de markt (veel organisaties werken voor meer doelgroepen en niet enkel voor de jeugd), werken wij sinds een aantal jaar voor alle organisaties die te maken hebben met kwetsbaren en-of hulpbehoevenden in de leeftijdscategorie van 0 tot 110 jaar

Partners van Nul Vierentwintig

Dit zijn de partners van Nul Vierentwintig