Nul Vierentwintig

De klant van jouw ‘organisatie’ staat voor ons ook centraal. We stellen dan ook altijd de vraag:

Je wilt iets veranderen of doorbreken en hoe is dat helpend voor jouw klant?

We helpen jou bij het anders kijken en handelen rondom ‘vraagstukken en uitdagingen.’ We laten je ervaren wat je gewend bent en zoeken met jou naar andere meer doeltreffende manieren van kijken en handelen. Je komt erachter wat je anders kunt doen en wat je te doorbreken hebt.

Aandacht voor wat er wel werkt

Veranderen is geen doel op zich. Er verandert alleen natuurlijk wel veel in onze samenleving en de context waarin organisaties werken. Het is denkbaar dat wat eerst wel werkte, nu niet meer werkt. Je hebt je dan als organisatie opnieuw te hervinden.

Jouw vraag en niet onze oplossing.

We houden ons bezig met jouw vraag en niet met onze oplossing. Je mag van ons verwachten dat we mee bewegen met wat er werkelijk nodig is en als we daar niet aan tegemoet kunnen komen, zeggen we dat ook.

Onze ervaring

We zetten onze twintig jaar lange en brede ervaring in. We zijn geschoold en scholen onszelf steeds weer. Daarnaast werken we samen met collega’s uit ons netwerk. Hiermee kunnen wij goed blijven aansluiten op jouw vraag en zetten we methoden en interventies in die werkelijk helpend zijn.

Wie zijn wij?

Joris Veldmaat, Karin Castelijn en Marieke Wilke zijn de eigenaren van Nul Vierentwintig. We werken met elkaar omdat we ons alle drie betrokken voelen bij maatschappelijke vraagstukken. We maken ons druk over de wijze van organiseren en oplossen van problemen rondom kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. We verbinden ons met elkaar omdat we willen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen in organisaties, binnen zorg, welzijn, wooncorporaties, onderwijs en gemeenten.

Ons Ontstaan

Bijna tien jaar geleden richtten wij 0/24 Research & Organization Development op. Wij werkten toen vooral voor klanten die kwetsbare kinderen en jeugdigen in de leeftijdscategorie van 0 tot 24 jaar als klant hadden. Dit waren vooral organisaties in de jeugdzorg en het onderwijs. Door alle veranderingen in de markt (veel organisaties werken voor meer doelgroepen en niet enkel voor de jeugd), werken wij sinds een aantal jaar voor alle organisaties die te maken hebben met kwetsbaren en-of hulpbehoevenden in de leeftijdscategorie van 0 tot 110 jaar

Partners van Nul Vierentwintig

Dit zijn de partners van Nul Vierentwintig