Onderzoek advies

Herkent u dat u soms vastloopt in het oplossen van vraagstukken in uw organisatie? Of dat nu gaat om problemen in de interne organisatie – ‘we krijgen iets niet voor elkaar met zijn allen’- of om vragen die liggen in de buitenwereld – ‘hoe stellen we ons weerbaarder op tegen crises?’.

Keren dezelfde (soort) vragen of conflicten regelmatig terug? Werken de oplossingen die worden bedacht niet (meer) om daar verandering in te brengen? Op dezelfde (bekende) manier naar oplossingen zoeken of reageren op problemen in de organisatie werkt dan niet meer. Het is mogelijk zelfs onderdeel van wat uw organisatie in de problemen brengt.

Voor organisaties die duurzaam willen veranderen zijn analyse, diagnostiek, reflectie en vaststellen welke interventies nodig zijn van groot belang. Nul Vierentwintig helpt daarbij met onderzoek en advies.

Kritisch naar het eigen handelen durven kijken

Nul Vierentwintig heeft voor uw organisatie in het sociaal domein of onderwijs een aantal diagnose- en onderzoeksinstrumenten tot de beschikking om de vinger achter bepaald gedrag te krijgen. Hoe komt het dat iedereen hetzelfde blijft doen? Wat is er nodig om anders te handelen? Wat draagt wel en niet bij aan het halen van onze organisatiedoelen? We zijn gespecialiseerd in praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Dat is ambachtelijk werk: interviews houden, patronen ontdekken, goed kijken naar eerdere interventies en vaststellen waar die wel en niet succesvol waren.

We geven u en uw mensen niet alleen antwoorden op verandervragen, maar leren u en uw mensen ook de vaardigheden om zelf het handelen te onderzoeken en het handelingsrepertoire te vergroten. Een organisatie die zichzelf kritisch weet te onderzoeken brengt voortaan veranderingen en verbeteringen aan die succesvol zijn en beklijven. Zelfredzaamheid is niet alleen van belang voor uw cliënten/klanten, ook wij willen organisaties helpen hun zelfredzaamheid te vergroten.