Organisatie Onderzoek

Wil je weten waarom het in jouw organisatie soms stroef loopt; waarom zaken niet opgelost worden terwijl je al veel inspanning verricht? Hoe kun je hiermee om gaan en wat is er nodig om als organisatie weer succesvol te zijn?

Wij zijn bekwaam in het verkrijgen van een helder beeld over wat er nodig is, welke interventies tot succes leiden en de juiste beweging brengen. Hierbij is het onderzoek, ‘het diagnose proces’  al een interventie op zich. We krijgen een gezamenlijk beeld over hoe patronen te doorbreken en hoe vastgezet denken en kijken weer in beweging te krijgen. Dit met als doel meer succes en gewenst resultaat te hebben.

Inzicht en zicht op wat er nodig is

We betrekken jou hierbij, zodat er inzicht ontstaat en jij begrijpt wat er nodig is. Hiermee leer je zelf, ook in de toekomst, de juiste vragen te blijven stellen. We betrekken bijvoorbeeld bij een moeizame samenwerking alle samenwerkende partijen om langs de methode van waardevrij onderzoeken zelf tot inzicht en oplossingsrichtingen komen. Dit ‘collectief inzicht’ levert op, wat een ieder te veranderen en/of te handhaven heeft.

Wil je meer weten over hoe wij organisatie onderzoek succesvol inzetten, neem dan contact met ons op. Hierbij kunnen we altijd ervaringen van andere organisaties delen rondom aanpak, resultaten en de ervaringen.