Organisatieadvies

Nul Vierentwintig geeft advies aan organisaties die een omslag willen realiseren of een ontwikkeling willen doormaken. Je wilt een verandering bewerkstelligen omdat het nodig is en omdat je verwacht dat het mogelijk is. Vanzelfsprekend is het een verandering die al dan niet direct ten goede komt aan jullie klanten.

Lukt het je nog onvoldoende om je aan te passen aan een veranderende buitenwereld? Nul Vierentwintig helpt jou en de mensen in jouw organisatie om een beweging te maken.

Organisatieadvies op basis van iteraties

Er bestaat geen blauwdruk voor een succesvol adviestraject. We gaan met jou en jouw collega’s op zoek: we observeren en analyseren wat er gebeurt. Wat vertellen de mensen in jouw organisatie en hoe handelen ze? Hoe draagt dat bij aan klanten en hoe nog onvoldoende? Wat is de historie en de context van jullie organisatie die het logisch maakt dat het nog onvoldoende lukt? 

De beweging start al op de eerste dag van het traject

Het doen van interventies is een niet lineair maar iteratief te werk. Om succes te bereiken zetten we processtapjes in herhalende cycli. We gaan samen proberen, evalueren en voortbouwen op de successen. Zo start de beweging al op de eerste dag van het traject!

En daarbij kan het zijn dat we met de mensen in jouw organisatie behoorlijk de diepte in gaan. We durven stevig te adviseren.